Rallykurs för C-Förare ! 

OBS ! Kort varsel..

Den 20:e December kör vi en rallykurs för C-förare och kartläsare. Kursen är gratis för alla men för att kvittera ut en licens behöver man dock vara medlem i en SBF ansluten förening. Vi hjälper dom som behöver att bli medlemmar i SMK under kursen. Platsen är SMK´s´kansli, västra vägen 105 Bergsåker ock klockan 18.00.

Anmälan med Personnummer, Namn och telefonnummer görs snarast till: henrik@proffsteknik.se

Välkommna !

Klubben har flyttat! 

Sedan en tid tillbaka har vi flyttat ut från klubblokalen på Bergsgatan och under sommaren har det letats efter en ersättningslokal. Klubbens nya adress är Västra vägen 105 och är i kanslihuset mitt emot Selångers folkets hus. Lokalen kommer att ge oss möjlighet att bl a kunna samlas till mer gemensamma träffar etc
Alla medlemar är hjärtligt välkommna varje måndag kväll .

Våra förare är ute och kör för fullt just nu och gör det på ett föredömligt sätt.
Följ löpande information i vårat Facebook flöde.


 

 

SMK vill tacka sina Sponsorer

Vi ber våra medlemmar att visa vår uppskattning av deras stöd genom att utnyttja dem så mycket ni bara kan .